Termografering

Vi utfører termografering av bygninger og kan avdekke kuldebroer, varmetap, luftlekkasjer, fukt og mangelfull isolering. Under bestemte forhold kan også brudd på varmekabler og rørsystem for vannbåren varme, effektivt lokaliseres. 

Termografi utføres med et infrarødt kamera (termokamera). Ulike strålingstemperaturer på en overflate, omdannes til et bilde med «varmeforskjeller».

Byggtermografi følger Norsk Standard NS-EN 13187 (Infrarød metode).

Termografering av bolig og bygninger | Termografiteknikk AS
Termografering av bolig og bygninger | Termografiteknikk AS

Byggtermografi

Byggtermografi benyttes ofte i kombinasjon med trykktesting. Når det er etablert et undertrykk i boligen, kan vi ved hjelp av termokamera lokalisere luftlekkasjer og varmetap. Denne kartleggingen danner grunnlaget for analyser og målrettede tiltak, presentert i en rapport.

Termografi kan utføres på nye og gamle bygg uten inngrep i konstruksjonen.

Termografi utløser økonomisk støtte fra ENOVA ved energirådgivning.