Energirådgivning

Termografiteknikk AS tilbyr energirådgiver / energirådgivning ved oppgradering av boliger. Vi utfører samtidig termografi og tetthetsmåling.

Boligen får en energiattest som viser energikarakter og oppvarmingskarakter.

Det utarbeides en tiltaksplan som kan omhandle isolering og tetting av ytterkonstruksjonen, vurdering av vinduer, dører, ventilasjon og oppvarmingssystem.

Bistand til Energirådgivning | Termografiteknikk AS
Bistand til Energirådgivning | Termografiteknikk AS

Tiltaksplan til energirådgivning

Tiltaksplanen går ut på å senke boligens varmetapstall og netto energibehov. Ved å gjennomføre alle oppgraderingstiltakene, får boligen en høyere energikarakter.

Energirådgivning støttes av Enova med 50 % av totalkostnadene. I kombinasjon med termografi kan det utløse økonomisk støtte opp til 7500 kr.

Se Enova for støtte til energitiltak.