Termografiteknikk

Termografiteknikk AS utfører termografi og trykktesting av bygninger og kan avdekke kuldebroer, varmetap, luftlekkasjer, fukt og mangelfull isolering.

Bedriften tilbyr:

Vi har spesialkompetanse og lang erfaring med trykktesting av store bygg. 

Uavhengig kontroll - Termografiteknikk AS

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll utføres på ”viktige og kritiske områder”, som har stort omfang av feil og mangler, og er av stor betydning for eier og bruker.

Trykktesting - Termografiteknikk AS

Trykktesting

Vi utfører trykktesting av alle typer bygninger, med spesialkompetanse på store næringsbygg, industribygg, fler-etasjeshus, skoler og idrettshaller.

Termografi - Termografiteknikk AS

Termografi

Vi utfører termografering av bygninger og kan avdekke kuldebroer, varmetap, luftlekkasjer, fukt og mangelfull isolering.

Tilstandsrapport - Termografiteknikk AS

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Verditakst - Termografiteknikk AS

Verditakst

En verditakst inneholder en oppmåling av boligen og teknisk beskrivelse, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.

Energirådgivning - Termografiteknikk AS

Energirådgivning

Termografiteknikk AS tilbyr energirådgivning ved oppgradering av boliger. Vi utfører samtidig termografi og tetthetsmåling.

Termografiteknikk AS

Terje Nordbø etablerte egen virksomhet i 1997 og jobbet som selvstendig tømrer og byggmester fram til 2010. Jobbet senere som ansatt med bygningkontroll, tilstandsanalyse, trykktesting og termografi.

Med over 20 års erfaring fra byggebransjen ble Termografiteknikk AS etablert i 2018.

Termografiteknikk AS - termografi og trykktesting av store bygg

Tidligere prosjekter

Her kan du se bilder fra tidligere bygg vi har utført trykktesting.

Godkjenninger