Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll


 

I januar 2013 ble det innført krav til tredjeparts kontroll i alle nye

byggesaker. En slik kontroll skal være uavhengig, dvs. den skal

gjennomføres av et foretak som ikke har noen personlig eller økonomiske bindinger til prosjektet.

Uavhengig kontroll utføres på ”viktige og kritiske områder”, som har stort omfang av feil og mangler, og er av stor betydning for eier og bruker.

Ved siden av å øke fokus på kvalitet, er kontrollen ment å bidra til å spisse foretakenes kompetanse og rutiner.

Kontrollen omhandler våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.

På større bygg i tiltaksklasse 2 og 3 omhandler kontrollen i tillegg bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Det er tiltakshaver (eier) som rekvirerer uavhengig kontroll.

 

Termografiteknikk tilbyr:

  • Uavhengig tredjeparts kontroll av våtrom og lufttetthet.
  • Vi utfører trykktest av boligen ved ferdigstillelse for dokumentasjon av lekkasjetall.
  • Byggeoppfølging og utvidet byggkontroll.
  • Fuktmåling i tre og betong.

Copyright @ All Rights Reserved