Trykktesting

Trykktesting

 

Vi utfører trykktesting av alle typer bygninger, med spesialkompetanse på store næringsbygg, industribygg, fler-etasjeshus, skoler og idrettshaller. Trykktesting verifiserer bygningens lekkasjetall som vurderes opp mot forskriftskrav.

 

Målemetoden følger Norsk Standard NS-EN ISO 9972 (Viftetrykkmetoden), og trykktestingen utføres med Minneapolis BlowerDoor. Målesystemet er utviklet for å kunne trykkteste store bygg, men kan også tilpasses for å måle deler av bygningen. Oppdeling i soner kan være aktuelt ved ulike tetthetskrav i samme bygningen.

 

Vi har høy kompetanse og lang erfaring med å teste bygninger med store volum.

Sentral godkjenning for uavhengig kontroll hos Direktoratet for byggkvalitet.

 

Et utvalg av gjennomførte oppdrag finner du her.

 

Hvorfor trykktesting?

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved