Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse


 

 

Vi utfører verditakst og tilstandsanalyse av bolig.

 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. 

 

Verditakst

En verditakst inneholder en oppmåling av boligen og teknisk beskrivelse, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en tilstandsrapport.

Det utarbeides en teknisk verdi og tomteverdi.

Markedsprisen er den verdien eindommen kan omsettes for på det åpne markedet, og vurderes ut fra standard, beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon og attraktivitet.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved