Termografering

Termografering

 

Vi utfører termografering av bygninger og kan avdekke kuldebroer, varmetap, luftlekkasjer, fukt og mangelfull isolering. Under bestemte forhold kan også brudd på varmekabler og rørsystem for vannbåren varme, effektivt lokaliseres. Termografering utføres

med et infrarødt kamera (termokamera). Ulike strålingstemperaturer på en overflate, omdannes til et bilde med «varmeforskjeller».

Byggtermografi følger Norsk Standard NS-EN 13187 (Infrarød metode).

 

Byggtermografi benyttes ofte i kombinasjon med trykktesting. Når det er etablert et undertrykk i boligen, kan vi ved hjelp av termokamera lokalisere luftlekkasjer og varmetap. Denne

kartleggingen danner grunnlaget for analyser og målrettede tiltak, presentert i en rapport.

Termografering kan utføres på nye og gamle bygg uten inngrep i konstruksjonen.

 

Termografering utløser økonomisk støtte fra ENOVA ved energirådgivning.

 

Hva er termografi?

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved