VifteMåling av lufttetthet
Vi tilbyr tjenester med termografi og BlowerDoor, innenfor
byggenæringen for private og profesjonelle aktører.
Uavhengig 3.parts kontroll.

Vi utfører luftlekkasjemålinger på bygninger med store volum.

 

Ansvar

MesterIltakst